CP2.jpg - 25785 Bytes witam.gif - 911 Bytes
   Dla tych co mnie nie znają chciałem się przedstawić: nazywam się Czesław Pietruch.   Pracuję w IUNG PIB Puławy.
   Z wykształcenia jestem informatykiem i zajmuję sie zastosowaniem informatyki  do  badań  naukowych  a szczególnie  do  praktyki rolniczej.    Jestem  m.in. autorem  wszystkich  wersji  programów doradztwa nawozowego (od PDN na komputery typu MainFrame , aż do używanych obecnie NAW2, NAW3, AGRONOM, NawSald, MacroBil, Plano RS pracujących pod systemami windows).
   Zajmuję sie też projektowaniem i programowaniem systemów baz danych oraz administracją tych baz znajdujących się w IUNG. Sa to bazy określające środowisko gleb Polski takie jak np. Baza Danych Zanieczyszczeń  Gleb  i  Roślin  Uprawnych  w  Polsce (nagroda I-stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 1996r), czy Baza Danych Monitoringu Chemizmu Gleb prowadzona przez IUNG na zlecenie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
   W  latach  1995-2000  byłem  ekspertem  odpowiedzialnym za budowę systemów baz danych w 5 projektach finansowanych przez FAPA/PHARE  a  wykonywanych  przez firmy zagraniczne na rzecz polskiego  rolnictwa.
   Z uwagi na to że pracuję w instytucie naukowym jestem autorem i współautorem ponad 30 prac naukowych i popularno naukowych dotyczących  głownie  wykorzystania  narzędzi informatycznych w badaniach naukowych dot. rolnictwa. Za opracowanie monografii "Pierwastki śladowe (Cd,Cu,Ni,Pb,Zn) w glebach użytków rolnych Polski" zespół którego byłem uczestnikiem otrzymał Nagrodę Dyrektora IUNG w 2000r ,a za za cykl prac dotyczących zawartości azotanów w glebach i wodach glebowo-gruntowych w Polsce zespół którego byłem członkem otrzymał nagrodę dyrektora IUNG I stopnia za rok 2006. W roku 2008 praca pt. "Opracowanie i wdrozenie Systemu Zrównoważonego Doradztwa Nawozowego w Polsce"  została wyróżniona nagrodą I stopnia  Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Natomiast w roku 2015 zespółowi którego byłem członkiem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrodę za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie pt. "Racjonalna gospodarka nawozami" . Zajmuję się także projektowaniem i tworzeniem portali i stron internetowych .
Hobby: Ciekawe książki,sport, turystyka....
e-mail:czp@iung.pulawy.pl