Witamy na stronie Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki         Powrót 

  Kierownik Zakładu:
  dr hab.  Andrzej Doroszewski , prof.nadzw.
  tel. 
81 4786 750

  Sekretariat: tel.
81 4786 752
 
  

Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki prowadzi szeroki zakres prac badawczych oraz utylitarnych obejmujące agrometeorologię oraz produkcję biomasy na cele energetyczne.

Zakres badań:
  • Gromadzenie i przetwarzanie danych agrometeorologicznych do modelowania wzrostu i rozwoju roślin z uwzględnieniem przestrzeni produkcyjnej
  • Bieżące oraz długookresowe prognozowanie plonów oraz ocena skutków zmian klimatu
  • Prowadzenie banku danych o rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z aplikacjami GIS
  • Tworzenie systemów doradztwa rolniczego z zakresu produkcji roślinnej
  • Ocena możliwości produkcji roślin na cele energetyczne