IUNG
Strona główna

Aktualności...

Dynamika zmian stosunków wodnych w glebie Email

07.05.20 Zmiany klimatyczne nasilające się w ostatnich latach prowadzą do niekorzystnych zmian stosunków wodnych w glebie. W ramach Monitoringu Suszy Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach monitoruje wilgotność gleb w referencyjnych gospodarstwach w kraju

Więcej…
 
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 - mgr Małgorzata Martyna Woźniak Email

24.04.2020 Z przyjemnością informujemy, że mgr Małgorzata Martyna Woźniak
(Zakład Mikrobiologii Rolniczej) uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elongata x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko -chemiczne gleb w warunkach Polski”(PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/02157), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin).

Więcej…
 
HELCOM AGRI 9-2020 Email

HELCOM AGRI 9-2020

31.03.2020 W dniach 30 i 31 marca 2020 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB brał udział w spotkaniu online HELCOM AGRI 9-2020. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel również uczestniczył w tym spotkaniu.

Więcej…
 
Kupuj świadomie Email

Kampania Polska smakuje

27.03.2020 Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
promująca produkty polskich producentów rolnych.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
dołączył do kampanii Kupuj Świadomie promującej produkty polskie już w 2019 roku.

Więcej…
 
Przejście Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na pracę zdalną od 16 marca 2020r. Email

16.03.20

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30.04.2010 r., o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

przechodzi na pracę zdalną do dnia 15.04.2020

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 151