IUNG
Strona główna

Aktualności...

Stan ozimin 2011/2012 Drukuj Email

12.03.12 Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku przez Polskę przeszła fala silnych mrozów. Temperatury spadały nawet do -30 stopni Celsjusza. Niestety na znacznym obszarze kraju nie było wówczas okrywy śniegowej. W związku z tym uszkodzenia zasiewów roślin ozimych są duże.

Więcej informacji o stanie zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego ,  zalecenia dotyczace agrotechniki wczesnowiosennej na uszkodzonych łanach zbóż i rzepaku oraz o warunkach agrometeorologicznych w tym okresie znajdują się w załączonych opracowaniach.

 
Działalność ekspercka IUNG-PIB Drukuj Email

20.03.12 Ważnym efektem działalności IUNG-PIB w Puławach są różnego rodzaju ekspertyzy i opinie. Obejmują one szeroką gamę problemów, wyznaczoną przez obszary zainteresowań badawczych Instytutu. Dotyczą m.in. stanu aktualnego i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, stanu aktualnego i prognoz produkcji roślinnej, gospodarki nawozowej, regulacji zachwaszczenia, możliwości pokrycia zapotrzebowania na surowce energetyczne, gospodarki glebową materią organiczną, emisji CO2.

Więcej…
 
RZD IUNG TO BADANIA I PRODUKCJA ROLNICZA Drukuj Email

06.03.12 Oceniając działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach warto pamiętać, że jednostka ta prowadzi także na znaczną skalę produkcję rolniczą. Integralną częścią IUNG-PIB są bowiem Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD).

W roku 2011 w ramach Instytutu funkcjonowało 11 RZD, w tym 2 przekazane w dzierżawę oraz jeden działający w formie spółki. RZD IUNG-PIB są zlokalizowane w różnych regionach kraju. Prowadzą one produkcję rolniczą w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Są zróżnicowane pod względem powierzchni, struktury użytkowania ziemi oraz struktury użytków rolnych.

Więcej…
 
Spotkanie inaugurujące (kick-off) projekt ENORASIS Drukuj Email

24.02.12 W dniach 9-10 lutego 2012 roku w Salonikach (Grecja) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu ENORASIS. W spotkaniu udział wzięło czterech pracowników IUNG-PIB. Kierownikiem zadań projektu przewidzianych do realizacji przez IUNG PIB jest dr Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj Email

21.02.12 W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się CCXXXIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Głównym punktem była publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Krasuskiej pt.”Metoda szacowania cen biomasy dla energetyki z uwzględnieniem premii za ryzyko”, wykonana pod opieką prof. dr hab. Antoniego Fabera. Rada pozytywnie zaopiniowała mianowanie dr hab. Andrzeja Doroszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego IUNG-PIB. Powołano także recenzentów pracy doktorskiej mgr Marzeny Mikos. Zaopiniowano przedstawiony przez Dyrekcję projekt procedury konkursowej na stanowiska naukowe.

 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 122 z 147