IUNG
Strona główna

Aktualności...

Kampania promocyjna klastra Dolina Ekologicznej Żywności Drukuj Email

03.06.11 Od kwietnia realizowana jest kampania promocyjna klastra Dolina Ekologicznej Żywności, projektu koordynowanego przez IUNG - PIB. Rozpoczęły się już działania w prasie, spotkania informacyjno - szkoleniowe tzw. EKOFORA.

Więcej…
 
Dni Otwartych Drzwi w IUNG-PIB Drukuj Email

03.06.11 W dniach 23-27 maja 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Dni Otwartych Drzwi dla studentów i uczniów szkół rolniczych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw.
W ramach Dni Otwartych Drzwi pracownicy Instytutu przygotowali 40 prezentacji, zarówno w formie wykładów, jak i demonstracji badań prowadzonych w stacjach doświadczalnych.

Więcej…
 
Internet ważną formą popularyzacji działalności IUNG-PIB Drukuj Email

01.06.11 W ramach tzw. „Tygodnia Otwartych Drzwi” odwiedziło IUNG-PIB wiele grup uczniów i studentów, reprezentujących różne szkoły i uczelnie. Pracownicy Instytutu przygotowali dla odwiedzających grup szereg wykładów, pogadanek i pokazów, w tym również w stacjach doświadczalnych. Spotkania te były też okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat transferu wyników badań do praktyki z uwzględnieniem różnych form przekazu.

Więcej…
 
Czy polskie rolnictwo zagraża wodom Morza Bałtyckiego? Drukuj Email

17.05.11 W ostatnich dniach pojawiły się wysoce niekorzystne dla Polski opinie, wskazujące, że polskie rolnictwo stwarza ogromne zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego.


W świetle wieloletnich badań IUNG-PIB w Puławach nad gospodarką nawozową opinie te mają charakter subiektywny i nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy specyfiki i intensywności polskiego rolnictwa oraz jego zróżnicowania regionalnego. Nie uwzględniają one faktu, że wśród krajów położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego znajdują się tez kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, posiadające od wielu lat intensywne rolnictwo.

Więcej…
 
IUNG-PIB wzbogaca i obiektywizuje oceny regionalne Drukuj Email

16.05.11 Istniejący w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Polski (ZSIRPP) ma charakter unikalny. Jest on stale wzbogacany. System ten, a właściwie kierunki jego wykorzystania, są doskonałą formą promocji działalności IUNG-PIB, ale i płaszczyzną do wielokierunkowej współpracy. Jest on też przykładem praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 127 z 140