IUNG
Strona główna

Aktualności...

IUNG-PIB monitoruje suszę rolniczą w Polsce Drukuj Email

10.06.11 Susza w Polsce w ostatnich latach występuje coraz częściej, zwłaszcza po 1992 roku do chwili obecnej. Jest bardzo ważnym problemem gospodarczym dla całego kraju z powodu dużych strat: plonów, przychodów rolnika, wzrostu cen artykułów żywnościowych. Większa częstotliwość susz jest niewątpliwie wynikiem obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych.
W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) tj. jako różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.

Więcej…
 
Konsultacje dotyczące reformy WPR Drukuj Email

09.06.11 W dniu 8 czerwca 2011 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kierunkami ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE.
W spotkaniu uczestniczyły Panie: Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW oraz Wanda Gil-Chmielewska – Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA.
Ze strony IUNG-PIB, obok Dyrektora – prof. dr hab. Wiesława Oleszka i Jego zastępców uczestniczyło grono pracowników reprezentujących Zakłady Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki.

Więcej…
 
Kampania promocyjna klastra Dolina Ekologicznej Żywności Drukuj Email

03.06.11 Od kwietnia realizowana jest kampania promocyjna klastra Dolina Ekologicznej Żywności, projektu koordynowanego przez IUNG - PIB. Rozpoczęły się już działania w prasie, spotkania informacyjno - szkoleniowe tzw. EKOFORA.

Więcej…
 
Dni Otwartych Drzwi w IUNG-PIB Drukuj Email

03.06.11 W dniach 23-27 maja 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Dni Otwartych Drzwi dla studentów i uczniów szkół rolniczych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw.
W ramach Dni Otwartych Drzwi pracownicy Instytutu przygotowali 40 prezentacji, zarówno w formie wykładów, jak i demonstracji badań prowadzonych w stacjach doświadczalnych.

Więcej…
 
Internet ważną formą popularyzacji działalności IUNG-PIB Drukuj Email

01.06.11 W ramach tzw. „Tygodnia Otwartych Drzwi” odwiedziło IUNG-PIB wiele grup uczniów i studentów, reprezentujących różne szkoły i uczelnie. Pracownicy Instytutu przygotowali dla odwiedzających grup szereg wykładów, pogadanek i pokazów, w tym również w stacjach doświadczalnych. Spotkania te były też okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat transferu wyników badań do praktyki z uwzględnieniem różnych form przekazu.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 133 z 146