IUNG
Strona główna

Aktualności...

Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb? Drukuj Email

W dniu 8.12.2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się panel dyskusyjny „Czy Polsce zagraża spadek żyzności gleb?” Został on zorganizowany przez IUNG-PIB w Puławach przy współpracy z MRiRW. W ramach panelu przedstawiono 8 referatów problemowych, dotyczących różnych aspektów zawartości glebowej materii organicznej na tle istniejących uwarunkowań przyrodniczych, organizacyjno-ekonomicznych i prawnych.

 

Informacja o spotkaniu znajduje się też na stronie MRiRW.

......................................
Dodano 10.12.2010
Więcej…
 
Dyplom uznania im. M. Oczapowskiego dla pracowników IUNG Drukuj Email

Dnia 6 grudnia 2010 r. wręczono nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk. Dyplom uznania im. M. Oczapowskiego z rekomendacji Komitetu Uprawy Roślin przyznano prof. dr hab. Teresie Doroszewskiej, mgr Annie Depta i dr Annie Czubackiej z Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin za książkę „Album gatunków z rodzaju Nicotiana /Album of Nicotiana species”. Nagrody i wyróżnienia wręczał Prezes PAN, prof. Michał Kleiber, czł. rzecz. PAN oraz Przewodniczący Wydziału, prof. Andrzej Grzywacz czł. rzecz. PAN. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczył Dyrektor IUNG-PIB prof. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN.

......................................
Dodano 10.12.2010
Więcej…
 
Instytut w projekcie URBAN SMS Drukuj Email

W najnowszym numerze czasopisma Local Land and Soil News ukazał się newsletter projektu URBAN SMS, niemal w całości poświęcony działaniom IUNG-PIB w projekcie.

Od października 2008 roku Instytut uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu URBAN SMS, finansowanego przez program Central Europe.

Celem projektu jest wypracowanie wspólnej strategii oraz narzędzi GIS wspomagających zrównoważone gospodarowanie glebami w miastach Europy Centralnej.

......................................
Dodano 01.12.2010
Więcej…
 
Dzień Informacyjny projektu europejskiego PROFICIENCY Drukuj Email
Dnia 15 listopada 2010 został zorganizowany dla pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Dzień Informacyjny projektu europejskiego PROFICIENCY. Miał on na celu zaprezentowanie osiągnięć uzyskanych w pierwszym roku trwania projektu. Pracownicy mogli uzyskać informacje na temat sprzętu i oprogramowania zakupionego do poszczególnych Zakładów Naukowych oraz do Działu Upowszechniania i Wydawnictw, a także poznać możliwości ich wykorzystania. Dzień Informacyjny stanowił także okazję dla osób, które odbyły wyjazdy zagraniczne w ramach PROFICIENCY do podzielenia się zdobytą wiedzą.
......................................
Dodano 26.11.2010
 
Wizyta na Dolnym Śląsku Drukuj Email
W dniach 22-24.11.2010 r. dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek wraz z zastępcami i główną księgową odwiedził jednostki organizacyjne instytutu, zlokalizowane na Dolnym Śląsku tj. Stację Doświadczalną w Jelczu-Laskowicach i Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu.
......................................
Dodano 25.11.2010
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 139 z 147