Dostawa samochodu osobowo-towarowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 30 .08. 2018
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: ZP-31/PN-31/2018
Numer ogłoszenia: UZP 610552 - N - 2018


Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu osobowo-towarowego typu VAN w formie leasingu

Termin składania ofert: 07.09.2018 do godz. 10:00

................................
Dodany    30.08.2018

Liczba odwiedzin :630