Dostawa kredy nawozowej, Żelisławki Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 28 .01. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-0/01/RZD/2019
Numer ogłoszenia: UZP 506673 - N - 2019


Przedmiot zamówienia:Dostawa kredy nawozowej i nawozu magnezowo-siarkowego   dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach
 

Termin składania ofert: 06.02.2019 do godz.09:00

................................
Dodany    28.01.2019

Liczba odwiedzin :470