Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 31 .01. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:DZP.220.9.2019.SA
Nr rejestru: ZP3PN3
Numer ogłoszenia: UZP 508611 - N - 2019


Przedmiot zamówienia:Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Termin składania ofert: 08.02.2019 do godz.12:00

................................
Dodany    31.01.2019

Liczba odwiedzin :381