Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 .04. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Znak sprawy:DZP.220.22.2019.SA
Nr. rej.: ZP8.PN8.2019
Numer ogłoszenia: UZP535233 - N - 2019


Przedmiot zamówienia:Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

Termin składania ofert: 19.04.2019 do godz.08:00

................................
Dodany    09.04.2019

Liczba odwiedzin :382