Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.02.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.10. 2019.SR

Nr rej.: ZPU.07.2019

 

Przedmiot zamówienia:Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG PIB w Puławach, w poddziale na 11 części zamówienia”

Termin składania ofert: 13.02.2019 do godz. 10:00

................................
Dodany    06.02.2019

Liczba odwiedzin :354