Spotkanie konsorcjum projektu HYPFLO Drukuj

01.02.19 W dniu 31.01.2019 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu HYPFLO „Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznych dla osób z nietolerancją białek pszenicy”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie: Projekty aplikacyjne.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.04.2019 – 31.03.2021.

Białka glutenowe pszenicy (gliadyny i gluteniny) odgrywają ważną rolę w żywieniu człowieka, a jednocześnie stanowią grupę alergenów pokarmowych, które u osób z nietolerancją glutenu wywołują szereg objawów chorobowych.

Celem projektu jest opracowanie metody wytwarzania pieczywa i wyrobów cukierniczych, w których właściwości alergizujące gliadyn i glutenin zostaną obniżone o około 80%-90%, dzięki czemu produkty wytwarzane na bazie mąki pszennej staną się bezpieczne, zdrowe i przydatne w żywieniu osób z alergią na gluten.

Oczekiwany efekt końcowy zostanie osiągnięty przy zastosowaniu rozwiązań aplikacyjnych o charakterze genetycznym, agrotechnicznym i technologicznym.

Autorzy projektu wytworzyli specyficzną formę pszenicy ozimej (wasko.gl-) pozbawioną silnie alergizujących frakcji białkowych. W trakcie realizacji projektu opracowana zostanie technologia uprawy, obniżająca poziom białek alergizujących w ziarniakach pszenicy bez pogorszenia właściwości technologicznych. Nasiona będą też poddawane specyficznej modyfikacji technologicznej opartej na procesie słodowania celem obniżenia alergeniczności białek gluteninowych.

Za część badawczą projektu odpowiedzialny będzie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Lider konsorcjum), Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk oraz nasz Instytut (opracowanie technologii uprawy).

Próby technologiczne i niektóre prace badawcze będą realizowane przez Partnerów przemysłowych: Cukiernię Wadowice oraz piekarnię Robert Tyran. Końcowym efektem projektu będą opracowane receptury produktów, które zostaną wdrożone na rynek na skalę półprzemysłową.

W Instytucie prace będą wykonywane pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Podolskiej.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Miłym akcentem była degustacja oryginalnych kremówek papieskich, które zachwyciły uczestników spotkania. Kremówki zostały przygotowane przez Partnera konsorcjum Cukiernię Wadowice.