Pamiętnik Puławski – zeszyt 148 Drukuj

TREŚĆ                         Pełny tekst (2 MB)

1. T. Doroszewska – Charakterystyka morfologiczna międzygatunkowych mieszańców F1 Nicotiana tabacum L. × Nicotiana africana Merxm. 5
2. A. Klasa, A. Księżniak, W. Szałański – Ocena wpływu zastosowania grzybów mikoryzowych na plonowanie i skład chemiczny masy nadziemnej wierzby energetycznej 25
3. A. Kraszkiewicz – Ocena wielkości produkcji drewna w drzewostanach robiniowych na piaszczystych skarpach zagrożonych erozją 37
4. E. Matyjaszczyk, K. Radziemska-Bonowicz, J. Sobczak – Ochrona roślin energetycznych 49
5. T. Michalski, S. Bieliński – Porównanie wielkości i struktury plonu kukurydzy uprawianej na kiszonkę w warunkach Pomorza Gdańskiego i Wielkopolski 55
6. K. Nijak – Najważniejsze szkodniki wieloletnich roślin energetycznych 67
7. Z. Podkówka, L. Podkówka – Porównanie składu chemicznego i przydatności do zakiszania zielonki z sorga cukrowego i kukurydzy 73
8. D. Remlein-Starosta – Szkodliwość najważniejszych patogenów wybranych roślin energetycznych 79
9. T. Sekutowski, J. Rola, H. Rola – Systemy chemicznej regulacji zachwaszczenia plantacji wierzby przeznaczonej na cele energetyczne 87
10. M. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski – Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji wierzby krzewiastej na glebie aluwialnej 95
11. J. Bocianowski, U. Skomra – Wykorzystanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki odmian chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus L.) 107


CONTENTS

1. T. Doroszewska – Morphological characteristics of the interspecific F1 hybrids Nicotiana tabacum L. × Nicotiana africana Merxm. 5
2. A. Klasa, A. Księżniak, W. Szałański – Estimation of mycorrhizal fungi application vs. yield and chemical composition of aboveground biomass of short rotation willow 25
3. A. Kraszkiewicz – Timber production estimates in erosion prone sandy slopes tree stands of black locust 37
4. E. Matyjaszczyk, K. Radziemska-Bonowicz, J. Sobczak – Protection of energy crops 49
5. T. Michalski, S. Bieliński – A comparison of the size and structure of maize yield grown for silage in conditions of Gdańsk Pomerania and Wielkopolska 55
6. K. Nijak – The main pest of perennial bioenergy crops 67
7. Z. Podkówka, L. Podkówka – Comparing chemical composition and ensiling suitability of sucro-sorghum and maize forage 73
8. D. Remlein-Starosta – The bioenergy crops incidence and damages of main pathogens 79
9. T. Sekutowski, J. Rola, H. Rola – Weed control systems on willow plantation assigned on energy purposes 87
10. M. Stolarski, S. Szczukowski, J. Tworkowski – Economical and energetic efficiency of short-rotation willow growing on alluvial soil 95
11. J. Bocianowski, U. Skomra – Use of canonical variate analysis for the multivariate assessment of hop cultivars (Humulus lupulus L.) 107

................................
Dodany    04.11.2010

Zmieniony 08.11.2010
Liczba odwiedzin :9333