Pamiętnik Puławski – zeszyt 149 Drukuj

TREŚĆ                               Pełny tekst (800 kB)

1. M. Horbowicz, A. Sidorowicz, J. Wolińska, H. Mioduszewska, D. Koczkodaj – Wpływ temperatury na kiełkowanie nasion, wzrost siewek oraz akumulację antocyjanów u czterech odmian gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) 5
2. D. Juszczak, M. Wesołowski – Wpływ rodzaju plonu i ilości wysiewu na plonowanie gryki 17
3. D. Juszczak, M. Wesołowski, R. Jurytko – Zachwaszczenie gryki w warunkach plonu głównego i wtórego w zależności od ilości wysiewu 29
4. S. Kaczmarek, K. Matysiak, R. Krawczyk – Ocena selektywności herbicydów stosowanych w gryce zwyczajnej (Fagopyrum esculentum) 37
5. J. Kwiatkowski, J. Fiedoruk – Cechy morfologiczne, kwitnienie i owocowanie kilku zagranicznych odmian gryki 47
6. H. Mioduszewska, A. Robakowska, J. Klocek, M. Horbowicz – Poziom antocyjanów w siewkach gryki zwyczajnej odm. Hruszowska rosnącej na pożywce o różnej zawartości fosforu 57
7. T. Sekutowski, M. Bortniak – Ocena przydatności Fagopyrum esculentum jako fitodetektora w wykrywaniu pozostałości herbicydów w glebie 65
8. M. Stolarski, J. Kwiatkowski – Pozostałości z przerobu orzeszków gryki na kaszę jako surowiec energetyczny 73
9. M. Żmijewski, M. Narkiewicz-Jodko, M. Liszewski – Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na jakość i zdrowotność orzeszków gryki 81


CONTENTS

1. M. Horbowicz, A. Sidorowicz, J. Wolińska, H. Mioduszewska, D. Koczkodaj – The effect of temperature on germination, growth and anthocyanin accumulation in seedlings of four cultivars of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) 5
2. D. Juszczak, M. Wesołowski – Influence of crop type and sowing quantity on buckwheat yielding 17
3. D. Juszczak, M. Wesołowski, R. Jurytko – Buckwheat weed infestation under main and secondary crop conditions depending on sowing rate 29
4. S. Kaczmarek, K. Matysiak, R. Krawczyk – Selectivity assessment of the selected herbicides in common buckwheat (Fagopyrum esculentum) 37
5. J. Kwiatkowski, J. Fiedoruk – Morphological traits, flowering and fruit yield of several foreign buckwheat cultivars 47
6. H. Mioduszewska, A. Robakowska, J. Klocek, M. Horbowicz – Level of anthocyanins in seedlings of common buckwheat grown on medium with various content of phosphorus 57
7. T. Sekutowski, M. Bortniak – Assessing Fagopyrum esculentum usefulness as a fitodetector in the herbicide residues detection in soil 65
8. M. Stolarski, J. Kwiatkowski – Remains from processing buckwheat nuts into groats as fuel 73
9. M. Żmijewski, M. Narkiewicz-Jodko, M. Liszewski – Influence of different nitrogen fertilization on the quality and health of buckwheat nuts 81

................................
Dodany    04.11.2010

Zmieniony 08.11.2010
Liczba odwiedzin :9302