Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych Drukuj

powrót

Kierownik: dr hab. Rafał Pudełko      tel. 81 4786 765

Sekretariat: tel. 81 4786 760     

Link do strony zakładu: biogospodarka.iung.pl


Profil badawczy Zakładu:
  • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody
  • budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki
  • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki
  • prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych
  • opracowanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk

 Realizowane projekty
  Filmy

 
   
 Pracownicy naukowi , badawczo-techniczni i doktoranci:
 prof.dr hab. Antoni Faber
 dr Stelios Rozakis
dane kontaktowe 
 dr hab. Alina Syp, prof. IUNG-PIB dr Zuzanna Jarosz  
 
 dr hab. Rafał Pudełko dr Katarzyna Żyłowska
 dr hab. Jerzy Kozyra mgr Anna Jędrejek
 dr hab. Magdalena Borzęcka mgr Aleksandra Król
 dr Robert Borek mgr Tomasz Żyłowski
 dr Kesheng Shu mgr Piotr Jurga
 dr Nosra Ben Fradj 
  

 

................................
Dodany    20.08.2015

Zmieniony 02.07.2020
Liczba odwiedzin :15112