Ośrodek Sieci Komputerowej PULMAN Drukuj

powrót      strona własna

Kierownik:mgr Andrzej Krakowiak              tel. 81 4786 905

Przedmiot działalności Ośrodka:
  • Ośrodek zajmuje się planowaniem,rozwojem i nadzorowaniem funkcjonowania sieci komputerowej.
  • Do zadań ośrodka należy takze obsługa lokalnej sieci komputerowej IUNG-PIB oraz połaczeń pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład uzytkowników OSK PULMAN.
  • Ośrodek prowadzi sprzedaż usłaug internetowych podmiotom komercyjnym i osobom przywatnym.
 
 

................................
Dodany    13.10.2009

Zmieniony 01.10.2015
Liczba odwiedzin :7375