Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Drukuj

powrót    strona własna
Kierownik: dr hab. Andrzej Doroszewski   prof. IUNG-PIB   tel.81 4786 750

Sekretariat: tel: 81 4786 752      FAX: 81 4786 759

 

Przedmiot działalności Zakładu:

  • prowadzenie prac metodycznych w zakresie doświadczalnictwa rolniczego i statystycznego opracowywania wyników doświadczeń,
  • adaptacja i rozwijanie modeli wzrostu i rozwoju roślin oraz skutków przestrzennej zmienności łanów, prowadzenie banku danych o rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z aplikacjami w systemie GIS,
  • opracowywanie systemów doradztwa komputerowego i programów komputerowych dla potrzeb wewnętrznych i oddziaływań zewnętrznych Instytutu
  • określanie efektów plonotwórczych klimatu w Polsce,
  • badania informacyjnej roli promieniowania słonecznego we wzroście i rozwoju roślin,
  • określanie skutków w produkcji rolniczej wywołanych przypuszczanymi zmianami klimatu,
  • opracowywanie metod prognozowania plonów,
  • prowadzenie 55 stacji meteorologicznych w Polsce oraz tworzenie komputerowej bazy danych o pogodzie,
  • prowadzenie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
dr hab. Andrzej Doroszewski prof. IUNG-PIB dane kontaktowe

Strona Własna Zakładu

dr Anna Nieróbca   Więcej o Zakładzie
mgr Tomasz Jóźwicki
 
mgr Tytus Berbeć
 
mgr Czesław Pietruch, em 
mgr Elżbieta Wróblewska 
  
  
  
  
................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 21.11.2018
Liczba odwiedzin :17541