Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli Drukuj

Adres: 50-540 Wrocław, ul.Orzechowa 61                                                                   powrót   strona własna
 

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Kucharski                            tel: (71)363 87 07

Przedmiot działalności Zakładu:
  • badania nad ekologią chwastów oraz stopniem występowania zagrożenia nimi upraw polowych,
  • doskonalenie metod zwalczania chwastów i oceny herbicydów,
  • badania nad przemianami herbicydów w roślinach uprawnych oraz środowisku glebowym i wodnym,
  • utrzymywanie zaplecza doświadczalno-technicznego zakładu.
  • opracowywanie energooszczędnych systemów uprawy roli i nawożenia oraz badanie ich wpływu na środowisko glebowe i rośliny,
  • ocena agrotechnicznej przydatności maszyn i narzędzi uprawowych oraz do nawożenia roślin
  • ocena agrochemicznej i agrotechnicznej przydatności nawozów, szczególnie zawierajacych mikroelementy,
  • badania potrzeb nawożenia mikrolelementami z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska,
  • opracowywanie metod utrzymywania zdolności produkcyjnej gleb wyłączonych czasowo z użytkowania rolniczego
  • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Stacją Doświadczalną w Jelczu-Laskowicach
Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:
prof. dr  hab. Mariusz Kucharski

dr inż. Urszula Sienkiewicz - Cholewa

  Strona Własna Zakładu 

dane kontaktowe...

prof. dr hab. Krzysztof Domaradzkidr Tomasz Sekutowski  
dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak, prof. IUNG-PIBdr Katarzyna Marczewska  
dr hab. Jolanta Korzeniowska , prof. IUNG-PIBdr Renata Kieloch 
dr hab. Ryszard Weber, prof. IUNG-PIBdr Stanisław Włodek 
dr hab. Hanna Gołębiowska, prof. IUNG-PIBmgr Marek Badowski 
prof. dr hab.Henryka Rola , em  
   
   
................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 15.03.2019
Liczba odwiedzin :17125