Zakład Mikrobiologi Rolniczej Drukuj

powrót

Kierownik:  dr hab. Anna Gałązka,  prof. IUNG-PIB                     tel. 81 47 86 950

Sekretariat: tel. 81 47 86 951      Fax: 81 4786 965                Strona własna Zakładu: http://mikro-iung.pl

Siedziba Zakładu znajduje się w Centrum INCBR , adres: ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy.   link do mapy Google 


Profil badawczy Zakładu:
 • badania z zakresu biologii molekularnej; ocena zróżnicowania genetycznego oraz identyfikacji mikroorganizmów glebowych (PCR, Real Time PCR, PCR DGGE, Biolog System),
 • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb związane z praktyką rolniczą i ochroną środowiska (Biolog EcoPlates) • ocena różnorodności mikrobiologicznej gleb w oparciu o technikę PCR DGGE,
 • identyfikacja i charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów (BIOLOG System, EcoPlates),
 • ocena różnych parametrów mikrobiologicznych, biochemicznych i ruchomych frakcji materii organicznej jako wskaźników żyzności i zdrowotności gleby oraz analiza wpływu różnych zabiegów agrotechnicznych na te wskaźniki,
 • określenie zawartości glomalin w glebach Polski,
 • badania nad właściwościami i praktycznym wykorzystaniu bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego jak i bakterii symbiotycznych roślin bobowatych (NITRAGINA),
 • ocena oddziaływania różnych zabiegów agrotechnicznych i systemów gospodarowania na zasiedlanie kłosów, ziarna i korzeni zbóż przez grzyby mykoryzy arbuskularnej (AM) oraz toksynotwórczych grzybów z rodzaju Fusarium występujących za ziarnie zbóż.
Oferta:
 • ocena aktywności biologicznej gleb na podstawie oznaczeń biomasy i ogólnej liczebności mikroorganizmów oraz aktywności enzymów glebowych,
 • identyfikacja mikroorganizmów z wykorzystaniem systemu BIOLOG oraz nowoczesnych technik biologii molekularnej w próbkach środowiskowych,
 • badania i ekspertyzy mikrobiologiczne,
 • sprzedaż szczepionki dla roślin bobowatych NITRAGINA, NITRAFLORA.   ulotka...

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni:

prof. dr hab. Stefan Martyniuk dr Barbara Abramczykdane kontaktowe 
prof. dr hab. Maria Król, em
mgr Karolina Furtak
 
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB
mgr Monika Kozieł
dr hab. Anna Gajda mgr Jarosław Grządziel
dr Anna Marzec-Grządziel 
  
  
  
  
  

 

................................
Dodany    12.10.2009

Zmieniony 19.08.2019
Liczba odwiedzin :20327