7 Program Ramowy UE Drukuj

Projekty realizowane w ramach 7. Programu Ramowego UE:                                                                 Powrót

 • Bezpieczna żywność w Europie – koordynacja działań badawczych i upowszechniania wyników badań finansowanych przez UE w zakresie bezpieczeństwa żywności (FOODSEG) więcej...
 • Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia zarządzania nawadnianiem przy pomocy zintegrowanego systemu opartego o wysokorozdzielcze dane satelitarne, zaawansowane modelowanie, kontrole procesów i innowacyjne zarządzanie usługami  (ENORASIS)(2012-2015)      więcej...    www.enorasis.eu
 • Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw (BioBoost) (2012-2015)   więcej...
 • Optymalizacja wykorzystania roślin okrywowych w zmianowaniu (OSCAR) (2012-2015)  więcej...
 • Zrównoważone łączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej (CANTOGETHER) (2012-2015)  więcej...
 • Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care (RECARE) (2013-2017). Zapobieganie i remediacja gleb zdegradowanych w Europie poprzez zrównoważone użytkowanie gruntów .(ulotka promująca)  więcej...
 • Zrównoważone dostawy biomasy niespożywczej jako wsparcie „efektywnych zasobów” biogospodarki w Europie
  (S2BIOM) (2013-2017)   więcej...

 


 Ostatnio zrealizowane projekty:

 • Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” (ProFiCienCy FP7-REGPOT-2009-1); (2009-2013)     http://proficiency-fp7.eu
 • Systemy rolnicze oparte na roślinach motylkowatych w Europie (LEGUME-FUTURES); (2010-2014) http://www.legumefutures.de/
 • Biologiczne metody rekultywacji terenów zanieczyszczonych pierwiastkami śladowymi (GREENLAND); (2011-2014) więcej...
 • Rośliny jadalne, lecznicze i aromatyczne (EMAP); (2011-2014)
 • Opracowanie zrównoważonych sposobów produkcji rolniczej dla różnych typów gospodarstw w UE w celu ochrony jakości gleb i przeciwdziałania zmianom klimatycznym (CATCH-C) (2012-2014)  więcej...
................................
Dodany    19.12.2011

Zmieniony 22.05.2017
Liczba odwiedzin :29987