Projekty unijne Drukuj
  Powrót

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

 •  Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych (IGRE); UDA-POIG. 01.03.01-00-132/08-02 (2009-2015) więcej...

 

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych - INCBR w Puławach (INCBR) - Projekt nr POPW.01.03.00-06-005/11 realizowany jest na podstawie Umowy z dnia 14.11.2012 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym.   więcej...

Projekty realizowane w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Projekt realizowany w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt nr POPW.01.03.00-06-005/11
  Tytuł realizowanego projektu –„ Termomodernizacja obiektów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach”   więcej...

Projekty realizowane w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region:
 • MANURE STANDARDS – Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions.  Nowe standardy zawartości  biogenów w nawozach  naturalnych środkiem zrównoważonego  zarządzania składnikami nawozowymi. (2017-2019) link do strony...   więcej...
 

 Projekty realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

 


Ostatnio zrealizowane:
 • Rewaloryzacja i konserwacja Domku Żółtego i części Pałacu ks. Czartoryskich w Puławach z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne (17/09-WND-RPLU.07.01.00-06-018/09)
 • Remont konserwatorski Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego w Puławach (17/09-WND -RPLU .07.01.00 -06-019/09) więcej...
 • Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę (POLAPGEN-BD); POIG. 01.03.01-00-101/08 (2010-2014)      więcej...                    http://www.polapgen.pl
 • Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności (EKOKLASTER); POPW. 01.04.03-00-013/09 (2010-2013) więcej... http://www.dolinaeko.pl/
 • Opracowanie systemu uprawy gleby dla rolnictwa zrównoważonego; UDA-POIG. 01.03.01-00-042/09-00 (2010-2013) więcej...
 • Platforma Obsługi Nauki (PLATON); POIG. 02.03.00-00-028/08-00 (2008-2012) www.platon.pionier.net.pl
 • Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN (2009-2011)    http://www.newman.pionier.net.pl/
 • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego); (KLIMAT); POIG-01.03.01-14-011/08 (2010-2011)
................................
Dodany    13.10.2009

Zmieniony 01.10.2019
Liczba odwiedzin :46507