Strategia HR dla naukowców Drukuj

Strategia HR dla naukowców (HRS4R) wspiera instytucje badawcze oraz oraganizacje non-profit związane z nauką w realizacji "Europejskiej Karty Naukowca" oraz "Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych" w planowaniu i praktyce dotyczącej warunków pracy. Wdrożenie Karty i Kodeksu w instytucjach badawczych zwiększa ich rozpoznawalność i sprawia, że są bardziej atrakcyjne dla naukowców poszukujących nowego pracodawcy lub instytucji goszczącej kierowników projektów finansowanych ze środków UE. Logo "HR Excellence in Research" zapewnia identyfikowalność instytucjom i organizacjom, które tworzą i stymylują korzystne warunki pracy dla naukowców.

Od momentu przyjęcia przez Komisję Europejską w 2005 r. zaleceń dotyczących Karty i Kodeksu, blisko 1200 instytucji z 40 krajów Europy i spoza UE wyraziło poparcie dla zapisów zawartych w Karcie i Kodeksie. Dotychczas 232 jednostki otrzymały logo "HR Excellence in Research".

W lipcu 2015 r. władze Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego zaakceptowały i poparły zapisy Karty i Kodeksu przesyłając deklarację poparcia do KE. W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta jest kolejnym krokiem do uzyskania logo "HR Excellence in Research".

W marcu 2016 r. Komisja Europejska przyznała logo "HR Excellence in Research" dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

 
 
................................
Dodany    12.02.2016

Zmieniony 15.12.2017
Liczba odwiedzin :17112