Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 18 .10. 2018
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: DZP.220.ZP32.PN32.2018.ZM
Numer ogłoszenia: UZP 637914- N - 2018


Przedmiot zamówienia: Dostawa  sprzętu i oprogramowania komputerowego dla IUNG – PIB w Puławach

Termin składania ofert: 26.10.2018 do godz. 10:00

................................
Dodany    18.10.2018

Zmieniony 08.11.2018
Liczba odwiedzin :531