Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 24.07.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/31/2018

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych dla IUNG PIB

 

Termin składania ofert: 03.08.2018 do godz. 10:00

................................
Dodany    24.07.2018

Zmieniony 09.08.2018
Liczba odwiedzin :599