Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 12.09.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.ZPU38.2018.SR

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów certyfikowanych dla IUNG PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 20.09.2018 do godz. 09:00

................................
Dodany    12.09.2018

Liczba odwiedzin :746