Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 06.11.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.ZPU46.2018.SR

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych dla GLACh IUNG PIB w Puławach

Termin składania ofert: 14.11.2018 do godz. 10:00

................................
Dodany    06.11.2018

Liczba odwiedzin :432