Wykonanie usługi pielęgnacji i konserwację drzewostanu Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.11.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.ZPU49.2018.ZM

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi pielęgnacji i konserwację drzewostanu w zabytkowym zespole pałacowo – parkowym wokół siedziby IUNG – PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 23.11.2018 do godz. 10.00

................................
Dodany    15.11.2018

Liczba odwiedzin :424