Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów zużywalnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 28.02.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.11. 2019.SR

Nr rej.: ZPU.08.2019

 

Przedmiot zamówienia:Dostawa odczynników chemicznych, roztworów wzorcowych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach

Termin składania ofert: 07.03.2019 do godz. 10:00

................................
Dodany    28.02.2019

Liczba odwiedzin :789