Opracowanie aplikacji bazodanowej Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 04.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.12.2019.ZM

Nr rej.: ZPU.09.2019

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie  usługi polegająca na opracowaniu aplikacji bazodanowej zdolnej do przetwarzania danych pomiarowych z systemu automatycznych pomiarów wymiany gazowej metodą komorową (3 komory), w doświadczeniu prowadzonym od roku 2017 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie, oraz kalibracja modeli szacowania strumieni emisji

Termin składania ofert: 12.03.2019 do godz. 10:00

................................
Dodany    04.03.2019

Liczba odwiedzin :878