Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 15.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.14.2019.SR

Nr rej.: ZPU.10.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 17 części zamówienia”

Termin składania ofert: 22.03.2019 do godz. 10:00

................................
Dodany    15.03.2019

Liczba odwiedzin :798