Dostawa podłoża Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 22.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

 

Numer Sprawy: DZP.220.18.2019.PK

Nr rej.: ZPU.11.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa podłoży ogrodniczych

Termin składania ofert: 29.03.2019 do godz. 11:00

................................
Dodany    22.03.2019

Liczba odwiedzin :586