Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 03.04.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.21.2019.PK

Nr rej.: ZPU.14.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych, materiałów zużywalnych, materiałów certyfikowanych oraz sprzętu laboratoryjnego w poddziale na 11 części zamówienia

Termin składania ofert: 11.04.2019 do godz. 09:00

................................
Dodany    03.04.2019

Liczba odwiedzin :353