Dostawa materiałów zużywalnych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 25.04.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.23.2019.SR

Nr rej.: ZPU.15.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych i odczynników chemicznych dla Zakładu Biochemii i Jakości Plonów IUNG PIB w Puławach

Termin składania ofert: 08.05.2019 do godz. 10:00

................................
Dodany    25.04.2019

Liczba odwiedzin :801