Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 05.07.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.33.2019.SR

Nr rej.: ZPU.21.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych , i materiałów zużywalnych dla IUNG PIB w Puławach

Termin składania ofert: 15.07.2019 do godz. 09:00

................................
Dodany    05.07.2019

Liczba odwiedzin :584