Wizyta delegacji z Chin Drukuj

18.10.18  W dniu 10 października 2018 w IUNG-PIB gościła delegacja naukowców z Chińskiego Instytutu Ekonomiki Przemysłu, będącego częścią Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Goście z Chin przybyli w towarzystwie pracowników naukowych IRWiR, dr hab. Katarzyny Zawalińskiej, dr hab. Piotra Gradziuka i mgr inż. Błażeja Jendrzejewskiego.

 

Ze strony IUNG gości podjęli prof. dr hab. Teresa Doroszewska – Z-ca Dyrektora IUNG PIB ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną, dr hab. Stanisław Krasowicz - Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych oraz dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. – kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej.

 

Delegacja z CASS zapoznała się z tematyką badawczą IUNG PIB i zwiedziła Główne Laboratorium Analiz Chemicznych. Na zakończenie miała miejsce dyskusja dotycząca przedstawionych zagadnień oraz wymiana doświadczeń. Rozmowy były kontynuowane w mniej formalnej atmosferze podczas lunchu.