Seminarium Naukowe pt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” Drukuj

23.01.19  15 stycznia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyło się III Seminarium Naukowe pt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” zorganizowane przez Instytut Nauk Rolniczych i Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu.

 Tematyka seminarium dotyczyła zagadnień związanych z transferem wiedzy i umiejętności pomiędzy środowiskiem naukowym a rolnictwem, dla rozwoju i zwiększenia jego konkurencyjności i innowacyjności.

Do uczestnictwa w seminarium i wygłoszenia referatów zostali zaproszeni pracownicy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. Przedstawili oni aktualne osiągnięcia instytutu, obecnie realizowane projekty i perspektywy działalności w obszarze upowszechniania badań naukowych.

  1. „Nowe wyzwania dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej a działalność IUNG-PIB w Puławach” – prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
  2. „Zmiany w produkcji rolniczej w Polsce w latach 1918-2018” – prof. nadzw. dr hab. Mariusz Matyka
  3. „Uprawa soi w warunkach Polski - problemy i perspektywy” – prof. nadzw. dr hab. Mariola Staniak
  4.  „Innowacje w uprawie wybranych zbóż” – dr hab. Danuta Leszczyńska
  5.  „Nowoczesne metody nawożenia roślin” – dr inż. Piotr Skowron.

Podczas seminarium Dr Piotr Skowron promował również projekt „Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions – Manure Standards”, którego kluczowym partnerem jest IUNG-PIB. Projekt ten jest projektem flagowym Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i jest realizowany w latach 2017-2019. Jego celem strategicznym jest zarządzania zasobami nawozów naturalnych w  Regionie Morza Bałtyckiego (BSR).