XIV konferencja naukowa „Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu” oraz obchody jubileuszu 60-lecia IUNG Drukuj

W dniach 9-10 czerwca 2010 r. pod patronatem honorowym Prezydenta RP oraz Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi odbyła się XIV konferencja naukowa „Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu” oraz obchody jubileuszu 60-lecia IUNG.
Uroczystości 9 czerwca 2010 r. rozpoczęły się sesją jubileuszową poświęconą 60-leciu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na czele z v-ce Ministrem Tadeuszem Nalewajkiem, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego z Lublina, Urzędu Miasta z Puław, Instytutów Rolniczych i Uczelni z całego kraju Stacji Chemiczo-Rolniczych, Zakładów Doświadczalnych i Stacji Doświadczalnych różnych placówek badawczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całego kraju Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa z Lublina i Puław, Agencji Nieruchomości Rolnych z Lublina, Agencji Rynku Rolnego z Lublina, Banku Gospodarki Żywnościowej z Lublina i Puław, oraz pracownicy i emeryci IUNG.
Podczas obchodów jubileuszu Pracownikom Instytutu zostały wręczone Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Seweryn Kukuła odznaczył Medalem Honorowym przedstawicieli jednostek od wielu lat współpracujących z Instytutem.
Na zakończenie Sesji Jubileuszowej licznie przybyli Goście złożyli na ręce dyrektora IUNG-PIB „Adresy gratulacyjne” i upominki okolicznościowe oraz życzenia dalszej owocnej działalności naukowej na rzecz unowocześniania polskiego rolnictwa, sukcesów w kształceniu wysoko kwalifikowanej kadry naukowej, a także kontynuowania twórczej współpracy z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.
10 czerwca 2010 r., odbyła się konferencja naukowa poświęcona oddziaływaniu rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu, na którą przybył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, który przedstawił zebranym problematykę spraw, którą aktualnie zajmuje się resort, a także stanowisko Polski w sprawach warunków i sposobu realizacji przyszłej wspólnej polityki rolnej na lata 2013-2020.
Dyrektor IUNG, prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręczył Ministrowi, Markowi Sawickiemu Medal Honorowy IUNG. W ramach konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne: „Rolnictwo a gleba”, „Rolnictwo a jakość wód” i „Rolnictwo a atmosfera”.
O szczegółach obchodów 60-lecia IUNG i konferencji naukowej można przeczytać w Biuletynie IUNG-PIB nr 2/2010.

Galeria zdjęć

................................
Dodany    28.06.2010

Liczba odwiedzin :11889