Nagroda Ministra dla pracowników IUNG PIB Drukuj

Dnia 5.07. 2010 r. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk wręczył pamiątkowe statuetki i dyplomy kierownikom zespołów badawczych uhonorowanych Nagrodą Ministra za najciekawsze wdrożenia prac naukowych w 2009 roku . Statuetka trafiła również do rąk Pani prof. Teresy Doroszewskiej kierującej projektem „Opracowanie systemu uzyskiwania zdrowych sadzonek chmielu i wdrożenie ich do uprawy jako element wspomagania zmian w strukturze krajowego chmielarstwa”.

Projekt został zrealizowany w Zakładzie Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB przez zespół w składzie: prof. dr hab. Teresa Doroszewska, dr Urszula Skomra , dr Jerzy Dwornikiewicz , prof. dr hab. Ewa Solarska, dr Mieczysław Stasiak, dr Anna Czubacka i mgr Marcin Przybyś .
Następnie kierownicy zespołów badawczych zreferowali istotę wdrożonych prac zwracając uwagę na aspekty gospodarcze i finansowe.

................................
Dodany    09.07.2010

Liczba odwiedzin :9915