Podpisanie umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim o wspólnym prowadzeniu studiów doktoranckich Drukuj

Dnia 14 lipca 2010 r. została zawarta umowa dotycząca warunków realizacji porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia studiów doktoranckich przez Uniwersytet Rzeszowski (UR) i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach

Umowę podpisali ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej – dr hab. inż. prof. UR Czesław Puchalski a ze strony Instytutu Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach Zastępca Dyrektora IUNG-PIB; prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.

Z umowy wynikają następujące postanowienia:

  1. Rekrutacja oraz zajęcia dydaktyczne na UR w ramach Studium Doktoranckiego prowadzone są na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Studium Doktoranckiego, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR.
  2. Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów w Rzeszowie prowadzone będą przez pracowników UR i IUNG uczestniczących w Studium Doktoranckim.
  3. Pracownicy IUNG, uczestniczący w Studium Doktoranckim, prowadzą w formie odpłatnej zajęcia w Rzeszowie na zasadzie zlecenia zgodnie z przepisami obowiązującymi w UR. Koszty delegacji pokrywa UR.
  4. Przewody doktorskie mogą być wszczęte przez Radę Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR w zakresie agronomii lub Radę Naukową IUNG – w zakresie kształtowania środowiska. Koszty prowadzenia przewodów doktorskich w tym drugim przypadku ponosi Uniwersytet Rzeszowski.
  5. Studia doktoranckie w IUNG-PIB prowadzone są na dotychczas obowiązujących zasadach.
  6. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z rocznym wyprzedzeniem.
................................
Dodany    15.07.2010

Liczba odwiedzin :10484