IUNG na seminarium „Biopaliwa ratunkiem dla klimatu czy zagrożeniem dla przyrody?” Drukuj

11.04.11 Dnia 5 kwietnia 2011 r. w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium pt. „Biopaliwa ratunkiem dla klimatu czy zagrożeniem dla przyrody?”, zorganizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z BirdLife International – światową federacją organizacji chroniących ptaki i ich siedliska. Konferencja miała na celu prezentację planów rozwoju produkcji biopaliw, ich znaczenia dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym, rozwoju wybranych gałęzi gospodarki oraz ryzyka dla przyrody związanego ze wzrostem powierzchni upraw roślin energetycznych.

Prelekcje zostały podzielone na dwie sesje: perspektywę europejską oraz perspektywę krajową. Prezentacje wygłaszane były przez przedstawicieli Komisji Europejskiej, instytucji rządowych, krajowych i międzynarodowych placówek naukowych oraz organizacji pozarządowych.
Na seminarium Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy reprezentował prof. dr hab. Jan Kuś, który wygłosił prelekcję na temat uprawy roślin na cele energetyczne w Polsce.