Seminaria otwarcia tematów statutowych. Drukuj

20.04.11 W dniach 13-15.04.2011 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbywały się seminaria, podczas których prezentowano propozycje nowych tematów do działalności statutowej. Ogółem zgłoszono 19 projektów tematów do realizacji od roku 2012 w ramach programu „Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski.

        Przesłankami zgłaszania nowych tematów były zaproponowane przez Dyrekcję, następujące priorytety badawcze:
1. Kształtowanie jakości surowców roślinnych poprzez wykorzystanie postępu hodowlanego i agrotechnicznego.
2. Ocena wpływu technik i technologii oraz systemów produkcji roślinnej na środowisko przyrodnicze i jakość ziemiopłodów oraz efektywność produkcji.
3. Metody regulacji zachwaszczenia w uprawach rolniczych i ocena ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz jakość ziemiopłodów.
4. Wykorzystanie wyników badań fitochemicznych w rolnictwie i przemyśle.
5. Analiza, ocena i prognozowanie zmian środowiska rolniczego Polski pod wpływem WPR i przewidywanych zmian klimatycznych.
6. Wykorzystanie osadów ściekowych w produkcji rolniczej.
7. Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz sposoby ich ograniczania.
8. Kompleksowa ocena różnych kierunków i systemów produkcji rolniczej oraz możliwości ich wdrażania w regionach i gospodarstwach, w aspekcie rozwoju zrównoważonego.
9. Tworzenie, doskonalenie i praktyczne wykorzystanie informatycznych systemów gromadzenia danych do modelowania zmian i wspierania decyzji na różnych poziomach zarządzania.

      Wszystkim prezentacjom towarzyszyła ożywiona, merytoryczna dyskusja. W jej trakcie zgłoszono szereg uwag i sugestii przydatnych dla przyszłych kierowników tematów. Zwrócono też uwagę na potrzebę wspierania wynikami badań działalności rolników, doradców oraz władz administracyjnych i samorządowych podejmujących decyzje na różnych poziomach zarządzania.