Warsztaty projektu AgrProNatura Drukuj

29.04.11 W dniu 20 kwietnia w sali seminaryjnej IUNG-PIB odbyły się warsztaty dotyczące omówienia metodyki planowanych działań inwentaryzacyjno-monitoringowych w ramach projektu AgrProNatura (Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim) finansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem w/w projektu, który rozpoczyna się w czerwcu br. i ma trwać do końca 2016 r. jest IUNG-PIB, a konsorcjum projektowe dodatkowo tworzy ośmiu innych partnerów.

         W warsztatach uczestniczyło ogółem 21 osób reprezentujących 6 różnych instytucji. W trakcie spotkania wygłoszono sześć 15-minutowych referatów. Dotyczyły one m.in. założeń metodyki monitoringu flory, awifauny oraz pająków. Zaprezentowano ponadto najważniejsze punkty pilotażowego projektu realizowanego przez ITP w Falentach, dotyczącego oceny skutków środowiskowych programu rolnośrodowiskowego. Przedstawiono również informację statystyczną dotyczącą gospodarstw realizujących wybrane pakiety rolnośrodowiskowe w woj. lubelskim.