Referat IUNG PIB na konferencji w Miszkolcu Drukuj

04.05.11 W dniach 28-29 kwietnia 2011 roku odbyła się w Miszkolcu na Węgrzech międzynarodowa konferencja dotycząca Polsko – Słowacko – Węgierskiej współpracy w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Węgier we współpracy z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na szczeblu rządowym Polska była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu Jarosława Wojtowicza.

     W trakcie obrad plenarnych prezentowany był szeroki zakres zagadnień merytorycznych związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych m.in.: aspekty legislacyjne, wykorzystanie energii geotermalnej, funkcjonowanie biogazowni rolniczych, produkcja i wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

     Zaprezentowany został również referat przygotowany przez pracowników Zakładu Systemu i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB,  prof. dr hab. Jana Kusia i dr Mariusza Matykę pt.: „Plonowanie wybranych roślin na cele energetyczne i ich przydatność jako paliwa”, w którym przedstawione zostały wyniki dotychczasowych badań prowadzonych przez IUNG-PIB nad uprawą roślin na cele energetyczne. W trakcie wyjazdu studyjnego prezentowane były również praktyczne rozwiązania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.