Konsultacje dotyczące reformy WPR Drukuj

09.06.11 W dniu 8 czerwca 2011 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z kierunkami ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE.
W spotkaniu uczestniczyły Panie: Joanna Czapla – Dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW oraz Wanda Gil-Chmielewska – Kierownik Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA.
Ze strony IUNG-PIB, obok Dyrektora – prof. dr hab. Wiesława Oleszka i Jego zastępców uczestniczyło grono pracowników reprezentujących Zakłady Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki.

   Myślą przewodnią spotkania były pytania o charakterze problemowym postawione Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi naszego kraju przez Komisję Europejską.
  W trakcie spotkania wskazano szereg działań i instrumentów, które zdaniem dyskutantów wspierałyby rozwój rolnictwa opartego na wiedzy, sprzyjały utrzymaniu i poprawie konkurencyjności europejskiego rolnictwa, pozwalałyby na rozwój produktywności rolnictwa na poziomie gospodarstwa przy jednoczesnej realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego.
   Spotkanie zostało pozytywnie ocenione przez obie Panie, które podkreśliły, że wyniki badań i analiz IUNG-PIB w Puławach stanowią istotne źródło wsparcia dla działań MRiRW. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek zadeklarował gotowość stałej współpracy Instytutu ze specjalistami z Resortu, FAPA itp. Podkreślił, że pracownikom IUNG-PIB użyteczność i przydatność wyników ich pracy daje wiele satysfakcji. Duże nadzieje wiążą oni z ustanowieniem nowego programu wieloletniego na lata 2011-2015.