Spotkanie konsorcjum projektu URBAN SMS Drukuj

13.06.11 W dniach 9-10 czerwca w centrum konferencyjnym hotelu Diament we Wrocławiu zespół IUNG-PIB przeprowadził spotkanie w ramach projektu Urban Soil Management Strategy (URBAN SMS), finansowanego przez program CENTRAL EUROPE.
Spotkanie było poświęcone bieżącej realizacji projektu, w szczególności finalizacji oraz implementacji głównych produktów projektu: wytycznych dla zarządzania glebami w miastach, wytycznych dla ocen środowiskowych uwzględniających jakość gleb, narzędzi GIS wspomagających zarządzanie glebami oraz pakietu informacyjnego podnoszącego świadomość odnośnie potrzeby ochrony gleb w obszarach miejskich i podmiejskich.

   W ramach pakietu koordynowanego przez zespół IUNG-PIB przygotowywane są materiały podnoszące świadomość w zakresie funkcji środowiskowych gleb w miastach oraz skutków obecnych uregulowań prawnych, wpływających na gospodarowanie zasobami glebowymi. Materiały te są w dużej części oparte na przestrzennych analizach historycznych trendów oraz symulacjach „ex-ante” przejmowania gleb wysokiej jakości w miastach pilotażowych projektu (Stuttgart, Bratysława, Praga, Mediolan, Wrocław, Wiedeń, Salzburg), przeprowadzonych przez nasz zespół.
   W spotkaniu uczestniczyli goście reprezentujący wszystkich 11 partnerów projektu. Ponadto swoimi doświadczeniami w zakresie gospodarowania glebami podzielili się przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Woj. Dolnośląskiego oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Zaproszony na spotkanie prof. dr hab. Stanisław Gawroński (SGGW) zaprezentował ciekawy wykład na temat roli roślin dla jakości powietrza w środowisku miejskim.
   Spotkanie zostało przeprowadzone przez zespół: dr Grzegorz Siebielec, mgr Magdalena Głuszyńska, mgr Anna Żurek, mgr Artur Łopatka. W spotkaniu Steering Committee projektu wzięła udział prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach.

Więcej na temat projektu na stronie http://www.urban-sms.eu/