Komunikat z drugiego okresu raportowania zagrożenia suszą. Drukuj

15.06.11  W drugim okresie raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w całej Polsce ujemne.

W porównaniu do pierwszego komunikatu, we wszystkich badanych miejscowościach nastąpił spadek wartości klimatycznego bilansu wodnego. Średni spadek KBW dla Polski wyniósł 20 mm, oznacza to dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych. Zagrożenie suszą względem sytuacji z przed 10 dni uległo znacznemu wzrostowi.

Przybyło 332 gmin zagrożonych suszą. Obecnie susza występuje w 1144 gminach Polski (37,3% gmin) skupionych w 12 województwach:


• wielkopolskim              (316 gmin, tj. 100% gmin woj., 91,0% pow. grunt. ornych woj.)
• lubuskim                      (116 gmin, tj. 100%     - „ -     , 86,3%                 - „ -                 ),
• kujawsko-pomorskim   (176 gmin, tj. 98,3%    - „ -     , 39,7%                 - „ -                 ),
• zachodniopomorskim   (131 gmin, tj. 79,4%     - „ -    ,  42,1%                - „ -                 ),
• pomorskim                  ( 85 gmin, tj. 60,7%      - „ -      ,18,2%                - „ -                 ),
• łódzkim                       ( 79 gmin, tj. 39,1%      - „ -     ,  15,7%               - „ -                 ),
• dolnośląskim               ( 76 gmin, tj. 33,9%      - „ -      , 16,3%               - „ -                 ),
• lubelskim                     ( 60 gmin, tj. 25,6%     - „ -        , 1,4%                - „ -                ),
• mazowieckim               ( 75 gmin, tj. 20,6%     - „ -        , 6,9%                - „ -                ),
• opolskim                      ( 14 gmin, tj. 13,6%     - „ -        , 0,9%               - „ -                 ),
• warmińsko-mazurskim (13 gmin, tj. 8,7%        - „ -        , 1,4%               - „ -                 ),
• podkarpackim              ( 3 gminy , tj. 1,6%      - „ -        , 0,1%               - „ -                 ).

W poprzednim raporcie zagrożonych suszą było dziesięć województw. We wszystkich w/w województwach nastąpił wzrost powierzchni zagrożenia suszą rolniczą. Susza w Polsce występuje na powierzchni 21,7% gruntów ornych (10 dni temu występowała na powierzchni 15,8%).

Cały komunikat na stronie internetowej monitoringu : http://www.susza.iung.pulawy.pl/.