Komunikat z trzeciego okresu raportowania zagrożenia suszą. Drukuj

24.06.11 W trzecim okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2011 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą, są w całej Polsce ujemne.

Obszar zagrożenia suszą (prezentowanym w poprzednim komunikacie) powiększył się we wszystkich kierunkach, w największym stopniu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim.

W porównaniu do drugiego komunikatu, prawie we wszystkich badanych miejscowościach nastąpił spadek wartości klimatycznego bilansu wodnego (oprócz małych obszarów w okolicach Tarnowa, Suwałk, Bielsko-Białej). Średni spadek KBW dla Polski wyniósł 14 mm, oznacza to dalsze zwiększenie deficytu wody dla roślin uprawnych.

Zagrożenie suszą względem sytuacji sprzed 10 dni uległo znacznemu wzrostowi. Przybyło 110 gmin zagrożonych suszą. Obecnie susza występuje w 1254 gminach Polski (40,9% gmin) skupionych w 12 województwach:

• wielkopolskim (316 gmin, tj. 100% gmin woj., 93,4% pow. grunt. ornych woj.)
• lubuskim(116 gmin,tj. 100%     - „ -    ,88,3%               - „ -               ) 
• kujawsko-pomorskim (172 gmin,tj. 96,1%    - „ -    ,39,1%               - „ -               ) 
• pomorskim (115 gmin,tj. 82,1%    - „ -    ,20,9%               - „ -               ) 
• zachodniopomorskim (115 gmin,tj. 69,7%    - „ -    ,37,2%               - „ -               ) 
• łódzkim (103 gminy,tj.50,1%    - „ -    ,30,2%               - „ -               ) 
• mazowieckim (170 gmin,tj. 46,7%    - „ -    ,16,4%               - „ -               ) 
• opolskim (39 gmin,tj. 37,9%      - „ -    , 5,1%                - „ -               ) 
• dolnośląskim (77 gmin,tj. 34 %        - „ -    ,20,0%               - „ -               ) 
• warmińsko-mazurskim (25 gmin,tj. 16,8%      - „ -    ,  2,8%                - „ -               ) 
• lubelskim (5 gmin,tj. 2,1%          - „ -    , 0,1%                - „ -               ) 
• śląskim (1 gmina,tj. 0,5%        - „ -    , 0,1%                - „ -               ) 

W 11 województwach nastąpił wzrost powierzchni zagrożonej suszą rolniczą, natomiast spadek wystąpił jedynie w województwie lubelskim. Susza w Polsce występuje na powierzchni 24,4% gruntów ornych (10 dni temu występowała na powierzchni 21,7%).

Cały komunikat na stronie internetowej monitoringu : http://www.susza.iung.pulawy.pl/.